Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2023-2024

Đăng lúc: 00:00:00 30/09/2023 (GMT+7)

Sáng ngày 30/09/2023, trường mầm non Cẩm Tâm tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2023-2024

 

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG MẦM NON CẨM TÂM

1. Thời gian: Từ 7h15 phút - 11h15 phút ngày 30/09/2023.

2. Địa điểm: Tại văn phòng Trường MN Cẩm Tâm.

3. Thành phần:

       * Phía lãnh đạo xã:

- Đại biểu đại diện cho Đảng ủy, HĐND, UBND xã.

  + Ông: Phạm Hải Lăng- PBT Đảng ủy-  Chủ tịch UBND xã

- Đại biểu đại diện cho Hội phụ huynh học sinh (Toàn thể các ông bà trong Ban chấp hành hội phụ huynh nhà trường năm học 2023-2024)

- Cùng toàn thể các đ/c CBGV, NV trường MN Cẩm Tâm. Tổng số: 30 đ/c

Có mặt: 28 đ/c (23/24 đ/c đoàn viên công đoàn).

Vắng mặt : 02 đ/c (01 đ/c giáo viên nghỉ sản, 01 đ/c nhân viên bị ốm)

NỘI DUNG HỘI NGHỊ

1. Đ/c Lê Thị Thu Hà ổn định tổ chức tuyên bố lý do.

2. Đ/c Bùi Thị Hiên khai mạc hội nghị.

3. Đ/c Bùi Thị Hiên đánh giá tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023

        4. Đ/c Bùi Thị Hiên Báo cáo kết quả việc thực hiện nghị quyết hội nghị VC,NLĐ năm học 2022- 2023; phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024;

5. Đ/c Bùi Thị Hiên báo cáo Kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

 

6. Đ/c Phạm Thị Ly- Chủ tịch công đoàn báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua và các cuộc vận động trong năm trong năm học 2022 - 2023.  Phương hướng thi đua năm học 2023- 2024 của Công đoàn nhà trường.

7. Đ/c Trương Thị Tâm- Trưởng ban Thanh tra báo cáo kết quả hoạt động của Ban TTND trong năm học 2022- 2023. Phương hướng nhiệm vụ năm học 2023- 2024.

8. Thông qua quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế chi tiêu nội bộ, quy tắc ứng xử (Do không có thay đổi nên không trình bày tại hội nghị)

9. Thảo luận, đóng góp ý kiến toàn bộ các dự thảo báo cáo của nhà trường và Công Đoàn. (Hội nghị đã nhận được 5 ý kiến tham gia đóng góp vào các báo cáo).

10. Thủ trưởng đơn vị tiếp thu và giải đáp các ý kiến thảo luận của hội nghị.

11. Phát biểu ý kiến của BCH Hội phụ huynh nhà trường

12. Phát biểu ý kiến của lãnh đạo xã

13. Bầu ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023 – 2025.

14. Chủ tịch Công đoàn phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua với Hiệu trưởng nhà trường cùng phối hợp trong việc triển khai nhiệm vụ chuyên môn và các cuộc vận động lớn của ngành.

15. Thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị

16. Bế mạc Hội nghị.

(Các đại biểu tham dự hội nghị)

(Đ/c hiệu trưởng thông qua các báo cáo của nhà trường)

(Đ/c chủ tịch Công đoàn thông qua các báo cáo của Công đoàn)

 

 

 

(Các ý kiến tham luận)

(Ý kiến phát biểu của BCH hội cha mẹ học sinh)

 

(Ý kiến phát biểu của lãnh đạo xã)

(Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2025 ra mắt nhận nhiệm vụ)

(Ký giao ước thi đua giữa công đoàn và nhà trường)

 

(Ký giao ước thi đua giữa công đoàn và nhà trường)

 

(Thư ký thông qua Nghị quyết hội nghị)

 

Khách hàng đang Online: 1
Tổng số truy cập: 12713