Công tác phổ cập giáo dục

Đăng lúc: 00:00:00 20/09/2023 (GMT+7)

Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi nhằm củng cố, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em năm tuổi, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho trẻ vào lớp 1.

 

CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON

TRƯỜNG MẦM NON CẨM TÂM

 

          Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện con người Việt Nam, thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 03 tháng tuổi đến 06 tuổi.

          Theo đó, Phổ cập giáo dục mầm non là việc tổ chức hoạt động giáo dục để trẻ em được học tập và đạt được trình độ giáo dục mầm non. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi nhằm củng cố, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em năm tuổi, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho trẻ vào lớp 1.

          Trong những năm qua, dưới sự quản lý điều hành của cơ quan cấp trên, sự lãnh chỉ đạo của chính quyền địa phương, trường mầm non Cẩm Tâm đã được công nhận trường Chuẩn quốc gia mức độ 1 vào năm 2017 và được công nhận lại vào năm 2022.   Nhà trường có đủ phòng học đảm bảo cho số trẻ ra lớp, đạt chuẩn theo quy định tại Điều lệ trường mầm non. Có đủ số lượng giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo, giáo viên lớp 5 tuổi có trình độ trên chuẩn, được bố trí 2 GV/lớp. Trẻ em trong nhà trường được học 2 buổi/ ngày, được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của Chính phủ về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và các chế độ, chính sách khác theo quy định hiện hành; được chăm sóc giáo dục theo Chương trình giáo dục mầm non; trẻ em dân tộc thiểu số được chuẩn bị tiếng Việt trước khi vào lớp 1. Đó chính là những điều kiện quan trọng để nhà trường thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục mầm non.

 

(Hình ảnh đón bằng công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1 NH 2022-2023)

 

 

 

 

 

(Một số hình ảnh hoạt động của nhà trường NH 2022-2023)

          Trong năm học 2022-2023, trẻ em 5 tuổi của nhà trường ra lớp đạt 100%, 100% trẻ em 5 tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non; Tỷ lệ chuyên cần của trẻ đạt trên 90%, trên 95% đối với trẻ em 5 tuổi; Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi dưới 4,3%.

          Năm học 2023-2024 nhà trường phấn đấu huy động trẻ ra lớp 225/332 cháu đạt 67.7% trẻ trong độ tuổi. Trong đó: NT: 45/123 cháu = 36,6%; MG: 180/209 cháu = 86,1%; So với năm học trước  giảm 14 cháu = 4,2 % ( do tỷ lệ trẻ trong độ tuổi điều tra giảm 21 cháu; một số cháu theo bố mẹ đi làm ăn học nơi khác); Đối với trẻ 5 tuổi ra lớp 67/67 cháu = 100%; Tỷ lệ chuyên cần của trẻ đạt 64 cháu = 95.5% trở lên. Nhà trường tiếp tục bố trí sắp xếp đội ngũ giáo viên dạy các lớp mẫu giáo đảm bảo 2 giáo viên/lớp. Cập nhật số liệu, thực hiện báo cáo, khai thác dữ liệu PCGDMN trên hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục; xóa mù chữ một cách hiệu quả.

 

 

 

 

           (Hình ảnh khám sức khỏe cho học sinhh đầu năm học 2023-2024)

(Hình ảnh CBGV tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn)

Mục đích của Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi nhằm củng cố, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em năm tuổi, chuẩn bị cho trẻ vào lớp một. Do vậy trong năm học 2023-2024 và những năm học tiếp theo, trường mầm non Cẩm Tâm tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu về huy động trẻ ra lớp, về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục, đảm bảo trẻ em 5 tuổi ra lớp đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra, 100% trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non./.

Cẩm Tâm, ngày 18 tháng 09 năm 2023

Người viết bài

 

Phạm Thị Ly

 

 

Khách hàng đang Online: 1
Tổng số truy cập: 12713