Công tác phổ cập giáo dục

Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi nhằm củng cố, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em năm tuổi, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho trẻ vào lớp 1.

Công tác phổ cập giáo dục
Khám sức khỏe đầu năm học
Khai giảng năm học mới 2023-2024
Khách hàng đang Online: 1
Tổng số truy cập: 12713